Fraudepreventie

Fraude binnen een bedrijf wordt nog steeds te vaak enkel bij toeval opgemerkt, terwijl de schade verder oploopt.
Hoe kunt u als werkgever voorkomen dat uw personeel fraude begaat? En bijgevolg vermijden van imagoschade en de hoge kosten van een gerechtelijke fraudeprocedure?

Aan de basis van een goede fraudebestrijding staat een sterk anti-fraudebeleid waarin de bedrijfscultuur gebaseerd is op vertrouwen. 'Door een preventieve aanpak neemt het risico op fraude binnen uw bedrijf aanzienlijk af.’ Laat uw bedrijf daarom vanaf het begin bijstaan door ons departement frauderecht en beperk onaangename latere verrassingen.

Praktijkvoorbeeld

Een Belgische financiële instelling liet een juridische doorlichting maken van de wijze waarop de bank interne en externe fraudezaken behandelt, en liet haar door ons adviseren over de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen om in lijn te zijn met de actuele wetgeving en rechtspraak.

Praktijkvoorbeeld

Een Belgische KMO die internationaal handel drijft verzocht ons om preventief een “fraud policy” op te stellen die het bedrijf de mogelijkheid biedt om, met respect van de (privacy)rechten van haar werknemers, aan intern fraudeonderzoek te doen ingeval van vermoeden van fraude.  Op basis van de mogelijkheden die de policy biedt werd tevens een fraudeprocedure en calamiteitendraaiboek opgemaakt.