Blog

Everest-fraud geeft fraudeopleiding aan banken

Blogbericht delen

Onze ervaring op vlak van fraudebeheersing en -bestrijding alsook compliance wordt ook gesmaakt door de banksector.

Zo hebben 8 Belgische banken ons gevraagd om, samen met het onafhankelijk fraud auditkantoor I-Force, een 10 dagen durende opleiding rond fraudebeheersing- en bestrijding te verzorgen.

Tijdens deze opleiding, die loopt van januari tot april 2019, helpen wij de banken om zich nog beter te wapenen in de strijd tegen zowel interne als externe bankfraude.

Enkele hot topics die aan bod komen zijn: het statuut van de private fraude onderzoeker, de privacywetgeving en de compatibiliteit van fraude onderzoek met de GDPR Verordening.

Daarnaast analyseren we verschillende onderzoeksmethoden en maatregelen die de banken hanteren in hun strijd tegen fraude vanuit juridisch oogpunt, waarbij we telkens nagaan op welke wijze de banken deze best integreren in hun werking.

Meer in het bijzonder staan we stil bij de volgende concrete vragen:

  • hoe verhoudt het recht op privacy van een bankmedewerker of een klant zich op de mogelijkheden om fraude te onderzoeken?
  • kan de fraude onderzoeker de e-mails van een bankmedewerker inzien om zich ervan te vergewissen dat er geen fraude werd gepleegd?
  • welke garanties geeft een fraude onderzoeker best aan iemand die hij interviewt?
  • mag een fraude onderzoeker zich toegang verschaffen tot de bankrekening van een klant of medewerker?
  • kan de bankier wanneer er fraude wordt vastgesteld overgaan tot bevriezing van de rekening?
  • hoe incorporeert de fraude afdeling van de bank de GDPR best in haar werking?

Tenslotte staan wij stil bij de mogelijkheid om het fraudebeleid van de bank in te kapselen in een fraud policy, omdat dit de meeste mogelijkheden biedt om, met respect voor de privacy van de klant of bankmedewerker, op een transparante wijze fraudeonderzoek uit te voeren zonder nadien te worden teruggefloten door een rechtbank.

Een boeiend en actueel thema, waar de nodige voorbereiding meer mogelijkheden biedt dan men op het eerste zicht soms mogelijk acht.

 

 

Andere artikels

Post commentaar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll Up