Slide background
Slide background
Slide background

Everest-Fraud: het departement fraude binnen Everest Law

Fraude departement binnen Everest-Law

Everest heeft als eerste en enige kantoor in België een afzonderlijk departement ‘frauderecht’ opgericht, met de bedoeling om haar cliënteel over de verschillende klassieke rechtsgebieden (zoals (ondernemings)strafrecht maar ook fiscaal recht, sociaal recht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, vennootschapsrecht, …) heen een aparte en multidisciplinaire dienstverlening aan te bieden die specifiek is gefocust op fraude in de breedste zin van het woord.

Everest is er immers van overtuigd dat kennis en inzicht van alle facetten van fraude essentieel is om een geslaagde aanpak te garanderen.
Door deze unieke aanpak biedt Everest een concrete meerwaarde ten opzichte van andere professionals op de fraudemarkt, en begeleidt zij zowel slachtoffers van fraude (banken, ondernemingen, …) als daders van fraude (ondernemingen en ondernemers), en dit zowel in advisering als procedures.

Een niet-exhaustieve lijst met onze referenties.

Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70)